Ägare

Per den 29 december 2017 uppgick antalet aktieägare till 4 090 st. De största ägarna framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
M6 Capital AB 33 061 011 15,03%
Banque Internationale a Luxemburg 28 408 437 12,91%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 11 521 514 5,24%
K Hasslert AB 3 300 000 1,50%
Kjell Eriksson Påls  3 150 000 1,43%
Citroq Capital AB 2 927 972 1,33%
Nordnet Pensionförsäkring AB 2 830 652 1,29%
Nagama AB 2 663 987 1,21%
Urban Invest AB 2 663 987 1,21%
Esko Elomaa 2 172 773 0,99%
Joakim Claesson 2 088 000 0,95%
Jonas Litborn m närstående 1 992 412 0,91%
Allan Arvidsson 1 500 019 0,68%
Le Hoang Luong 1 262 110 0,57%
Totalt, största ägarna 99 542 874 45,25%
Totalt, övriga ägare 120 457 124 54,75%
Totalt, alla ägare 219 999 998 100,00%

Största ägarna i förteckningen (från Euro Clear) per 2017-12-29.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90