Ägare

Per den 29 september 2017 uppgick antalet aktieägare till 3 948 st. De största ägarna framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Banque International A Lux 40 711 492 20,36%
M6 Capital AB 21 900 000 10,95%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 9 606 566 4,80%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 409 901 1,70%
Kjell Eriksson Påls  3 150 000 1,58%
K Hasslert AB 2 570 000 1,29%
Allan Arvidsson AB 2 250 866 1,13%
Esko Elomaa 2 160 739 1,08%
Jonas Litborn med bolag 1 943 181 0,97%
Joakim Claesson 1 669 000 0,83%
Creative Invest One AB 1 500 000 0,75%
Gustav Mattson 1 459 498 0,73%
Charles Aperia 1 169 096 0,58%
David Wiberg 1 100 000 0,55%
Totalt, största ägarna 94 600 339 47,30%
Totalt, övriga ägare 105 399 659 52,70%
Totalt, alla ägare 199 999 998 100,00%

Största ägarna i förteckningen (från Euro Clear) per 2017-09-29.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90